Filter

Pluggen

Pluggen zijn kunstaas vissen die gemaakt zijn van balsahout of hard kunststof en zijn bedoeld voor het vissen op roofvis als snoek, baars en snoekbaars.

De pluggen zijn onder te verdelen in een paar hoofdgroepen; drijvende-, zinkende-, oppervlakte pluggen en Jerkbaits.

Drijvende pluggen

Drijvende pluggen zullen op het moment dat je even niet draait langzaam naar de oppervlakte drijven. Bij de drijvende pluggen let je hoofdzakelijk op de zwemdiepte van de plug. Deze wordt bepaald door de zwemlip en staat vaak op de website of op de verpakking van de plug. Hoe horizontaler en langer de lip, hoe dieper de plug duikt. Welke plug je gebruikt is onder andere afhankelijk van de diepte van het water.

Zinkende pluggen

Zinkende pluggen zinken logischerwijs langzaam naar de bodem als je hem niet binnen draait. Door het hoge gewicht zijn deze pluggen goed te werpen en kun je ze op de gewenste diepte naar binnen vissen. Wacht tot de plug op diepte is en vis hem binnen. Doordat hij zinkt kun je deze plug gemakkelijk vlak boven de bodem aanbieden.

Drijvende pluggen

Drijvende pluggen blijven op het wateroppervlakte liggen of zweven vlak daar onder. Hierdoor zijn deze pluggen perfect om in ondiep water of water met veel planten te vissen.